Creatingbetter spaces

O nás

Penta Real Estate je realitná divízia skupiny Penta. Naše projekty, ktoré realizujeme hlavne na Slovensku, v Čechách a Poľsku, sú pravidelne oceňované nie len odbornou verejnosťou, ale aj klientami a laikmi a to pre svoju inovatívnu architektúru, nadčasový a funkčný dizajn, cit pre urbanizmus, kvalitu a vysokú investičnú hodnotu.

O nás
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

26 projektov

dokončených a vo výstavbe

1,1 miliardy EUR

hodnota aktív

1,2 miliónov m2

v budovách už postavených a vo výstavbe

24 ocenení

v komerčných a rezidenčných projektoch

Sociálne siete