Creatingbetter spaces
predchádzajúci ďalší

Our Churchill Square project is LEED GOLD certified!

LEED certifikácia je medzinárodne uznávaný štandard v oblasti navrhovania a výstavby environmentálne šetrných a udržateľných budov. Ide o značku kvality, ktorá poskytuje ocenenie za dosiahnutie vysokých požiadaviek v oblasti zdravého životného prostredia.

Získanie tohto certifikátu potvrdzuje, že projekty Churchill I a II myslia na životné prostredie a tiež na prostredie pracovné, ktoré môže pozitívne ovplyvňovať výkon zamestnancov.